Bestsellery
Gaśnica samochodowa, proszkowa 1 kg, z wieszakiem
Gaśnica samochodowa, proszkowa 1 kg, z wieszakiem

42,00 zł

34,15 zł

szt.
KALESONY TERMOAKTYWNE SKYLINE STALCO
KALESONY TERMOAKTYWNE SKYLINE STALCO

46,50 zł

37,80 zł

szt.
KREM OCHRONNY SECOSAN AC 100ML
KREM OCHRONNY SECOSAN AC 100ML

29,00 zł

23,58 zł

szt.
MIARA ZWIJANA 3M X 16MM STALCO S-10203
MIARA ZWIJANA 3M X 16MM STALCO S-10203

10,00 zł

8,13 zł

szt.
NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM S-17430
NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM S-17430

7,60 zł

6,18 zł

szt.
PODKOSZULEK TERMOAKTYWNY SKYLINE STALCO
PODKOSZULEK TERMOAKTYWNY SKYLINE STALCO

46,50 zł

37,80 zł

szt.
RĘKAWICE OCIEPLANE 417 BOA
RĘKAWICE OCIEPLANE 417 BOA

4,30 zł

3,50 zł

szt.
SPODNIE ROBOCZE STALCO STRETCH LINE
SPODNIE ROBOCZE STALCO STRETCH LINE

362,75 zł

294,92 zł

szt.
SZELKI BEZPIECZEŃSTWA P10 PROTEKT
SZELKI BEZPIECZEŃSTWA P10 PROTEKT

161,10 zł

130,98 zł

SZORTY BASIC LINE STALCO
SZORTY BASIC LINE STALCO

74,89 zł

60,89 zł

szt.
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY Z HOMOLOGACJĄ EU VERA
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY Z HOMOLOGACJĄ EU VERA

25,50 zł

20,73 zł

szt.
Promocje
PÓŁBUT ROBOCZY TOMAS STALCO
PÓŁBUT ROBOCZY TOMAS STALCO

119,00 zł

Cena regularna: 140,00 zł

Najniższa cena: 140,00 zł

96,75 zł

Cena regularna: 113,82 zł

Najniższa cena: 113,82 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

 

 


Regulamin obowiązujący dla zamówień do dnia 24.12.2014 dostępny [TUTAJ]

Regulamin obowiązujący dla zamówień do dnia 31.12.2020 dostępny [TUTAJ]

Regulamin obowiązujący dla zamówień do dnia 22.03.2022 dostępny [TUTAJ]

 

 

Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący od dnia 01 stycznia 2023 r.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Definicje:

 1. Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego Supon Sp. z o.o. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000181937 z siedzibą 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 19, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 899-249-00-45, posiadający numer REGON: 932957110. Numer telefonu do kontaktu 71 783 93 66, adres e-mail do kontaktu sklep@suponwroclaw.pl

 2. Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Sprzedawcę pod adresem http://www.suponwroclaw.pl

 3. Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której można złożyć zamówienie towarów i usług, gdzie Sprzedawca jest sprzedawcą w rozumieniu ustawy ustawą z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), a Klient wg. ww. ustawy jest Kupującym.

 4. Regulamin Sklepu Internetowego – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego wraz ze wszystkimi, wymienionymi w jego treści załącznikami. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki są odpowiednio regulaminami, o których mowa w art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

 5. Klient – osoba fizyczna posiadająca co najmniej częściową zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego,

 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnych w zakresie nabycia towarów lub usług niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

 7. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną ze swoją działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 8. Konto – Usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym, oraz informacje związane z uczestnictwem w programie lojalnościowym.

§ 2 Składanie zamówień

 1. Ceny towarów i usług znajdujących się w Sklepie Internetowym są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Podane ceny obejmują wszelkie podatki  i opłaty związane z dokonywaną sprzedażą.

 2. Zamówienia na towary i usługi wystawione w Sklepie Internetowym mogą być składane za pośrednictwem Serwisu, telefonicznie lub drogą mailową. W sprawie zamówień klient może kontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem: + 48 601-782-982, +48 71 783 93 66, e-mailem pod adresem: sklep@suponwroclaw.pl

 3. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego zostało przyjęte do realizacji, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.

 5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

 6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

 7. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia Sprzedawcy, kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Postanowienia tego ustępu nie stosuje się do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

 8. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość niż strona internetowa Serwisu jest związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia, w tym telefonicznego. Opłaty za koszty połączenia nie są pobierane przez Sprzedawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy ustawa z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.), z których korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Opłata dla Klienta za połączenie z numerem telefonicznym udostępnianym przez Sprzedawcę do kontaktu z Klientem, w tym w celu składania Zamówień nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient, w szczególności nie są to tzw. numery premium.

§ 3 Towary

Każdy towar oferowany w Sklepie Internetowym pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.

§ 4 Koszty, realizacja zamówienia i termin wysyłki

 1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

 2. Przesyłka dostarczona jest w ciągu 3 dni roboczych ( pod warunkiem, że na stronie produktu nie jest zaznaczony czas realizacji zamówienia), jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki "za pobraniem". Przy wyborze opcji płatności "przelew" lub "płatność kartą lub przelewem online" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy (zwykle 1-2 dni robocze).

 3. Koszty przesyłki pokrywa Klient. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link "Koszty transportu".

 4. Rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, jednak nie wcześniej niż  z dniem zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

§ 5 Płatności

 1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.

 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych dotpay.pl, payu.pl, paypal.pl, przelewy24.pl, blik.pl  lub przelewem na konto bankowe Sprzedawcy.

 3. Rozliczenia transakcji kartką kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem dotpay.pl, payu.pl, paypal.pl, przelewy24.pl lub blik.pl.

 4. Płatność z tytułu zawartej umowy powinna nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia. Rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę nastąpi z chwilą zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

§  6 Procedura reklamacji

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać towary i usługi bez wad fizycznych lub prawnych. Sprzedawca odpowiada, jeżeli towar lub usługa mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym ustawą z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.). Towary i usługi oferowane w sklepie internetowym są zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta.

 2. Jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wszelkie jego reklamacje rozpatruje się wyłącznie na podstawie przepisów zawartych w Rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) o prawach konsumenta (link) i w takim przypadku ustalenia procedury reklamacji opisane w niniejszym regulaminie nie znajdują zastosowania.

 3. Jeżeli dostarczone towary lub usługi są dotknięte wadami, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca w rozsądnym terminie wymieni towary wadliwe na wolne od wad albo wadę usunie wadę towaru lub usługi.

 4. Reklamację należy sporządzić na piśmie i powinna ona zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji) Reklamacje można wysłać mailem na adres: sklep@suponwroclaw.pl lub na adres siedziby przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Oryginał reklamacji dołączyć do przesyłki wraz z reklamowanym przedmiotem.

 5. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji dostępne są pod numerem telefonu: 601-782-982

 6. W przypadku udzielenia przez producenta towaru gwarancji jakości obejmującej towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy towarze, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji jakości należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do towaru.

§  7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumentów

 1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl.

§  8 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Supon Sp. z o.o. ul. Ołbińska 19, 50-233 Wrocław lub na adres e-mail: sklep@suponwroclaw.pl

 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się:
  a) dla umowy sprzedaży w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar – od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
  b) w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od dnia objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części;
  c) gdy umowa sprzedaży polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  d) dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 5. Konsument nie ponosi kosztów świadczenia usług, za czas do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli:
  a) Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego i skutkach jego wykonania, lub
  b) Konsument nie żądał zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży

 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać

 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 9. Towar powinien być zwrócony na adres: Supon Sp. z o.o. ul. Ołbińska 19, 50-233 Wrocław.

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).

 11. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy sprzedaży.

 12. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów lub usług,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  f) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy. 

 13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

§  9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Wraz z akceptacją Regulaminu Sklepu Internetowego Klient wyraża zgodę, aby Sprzedawca przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie „RODO”) oraz w zakresie uzupełniającym – zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla procesu realizacji zamówień oraz dla celów marketingowych.

 2. Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi korzystającymi ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca (zwany dalej jako „Administrator”).

 3. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym u Administratora pod adresem kontaktowym: sklep@suponwroclaw.pl.

 4. Dane osobowe podane w związku ze złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest Klient (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 5. Zgodnie z prawem sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe także na potrzeby marketingu usług własnych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jak również na potrzeby związane z uczestnictwem Klienta w programie lojalnościowym, o ile Klient wyraził zgodę na uczestnictwo w tym programie.

 6. W zakresie niezbędnym do dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności internetowej dane osobowe mogą zostać udostępnione wybranym instytucjom pośredniczącym: Dotpay s. z o.o., ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków; PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186 60-166 Poznań; PayPal Polska sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa; PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań; Polski Standard Płatności Sp. z o.o., ul. Cypryjska 72, 02-761 Warszawa.

 7. W zakresie niezbędnym do dokonania dostawy towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu dane osobowe mogą zostać udostępnione wybranym operatorom wykonującym działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług pocztowych w zakresie przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, a w szczególności: UPS Polska sp. z o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa.

 8. Administrator przechowuje dane osobowe przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz po jej zakończeniu przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, w szczególności w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisów prawa podatkowego (art. 5 ust. 1 lit. e RODO).

 9. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO). Klient może żądać od Administratora niezwłocznego ich sprostowania (art. 16 RODO), Klient ma prawo żądania od Administratora usunięcia dotyczących go danych osobowych (art. 17 RODO) bądź ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO) w prawem przewidzianych przypadkach. Klientowi przysługuje w dowolnym momencie prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych osobowych (art. 21 RODO). Klient ma prawo przesłać swoje dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora (art. 20 RODO). Na naruszenie przepisów RODO Klientowi służy skarga do organu nadzorczego bez uszczerbku dla innych środków ochrony prawnej (art. 77 RODO).

 10. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą Klienta. W celu realizacji zamówień lub dokonania innych czynności prawnych z Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego, niezbędne jest wypełnienie obszaru „pola wymagane” ze względu na właściwość świadczonej usługi na odległość i sposób jej rozliczenia fakturą (art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

 11. Administrator stosuje techniczne środki ochrony danych osobowych przekazywanych drogą elektroniczną poprzez ich kryptograficzne zabezpieczenie protokołem https.

 

§  10 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

 2. W razie wątpliwości postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego żaden sposób  nie naruszają, ani nie ograniczają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) oraz ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

 3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu Sklepu Internetowego nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego stosuje się przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.), ustawy ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), ustawy ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

 5. Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego w przypadku zaistnienia:
  a) zmian organizacyjnych lub prawnych Sprzedawcy,
  b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu,
  c) zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego  mają na celu dostosowanie treści Regulaminu Sklepu Internetowego  do jego funkcjonalności. Sprzedawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu Sklepu Internetowego, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Sprzedawcy przez Klienta. Klient będzie związany postanowieniami nowego Regulaminu Sklepu Internetowego, o ile nie wypowie go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Sklepu Internetowego . Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu Sklepu Internetowego oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu Sklepu Internetowego  nie zmienia ich treści i warunków.

 6. Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany przez Klienta) bez dodatkowych opłat. Klient może w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu Sklepu Internetowego za pośrednictwem odesłania internetowego (linku) zamieszczonego na stronie Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.

 7. Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi integralną część Regulaminu.

 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 9. Pliki do pobrania:

  Formularz zwrotu

  Formularz reklamacyjny

 

REGULAMINPROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

§ 1 Postanowienia ogólne

Definicje:

Organizator – Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego Supon Sp. z o.o. wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000181937 z siedzibą 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 19, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 899-249-00-45, posiadający numer REGON: 932957110

Punkty lojalnościowe – punkty rabatowe przyznawane na zasadach określonychw niniejszym Regulaminie, za zakupy dokonywane w Sklepie internetowym, dalej zwane „Punktami”,

Regulamin – niniejszy regulamin programu lojalnościowego,

Uczestnik – osoba, która dokonała rejestracji konta w Sklepie internetowym,

Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem https://suponwroclaw.pl/,

Produkty – produkty dostępne w Sklepie internetowym.

Panel klienta – dostępny w Sklepie internetowym moduł wskazujący m.in. dane klienta oraz wartość posiadanych Punktów.

Program lojalnościowy rozpoczyna się w dniu 23 marca 2022 roku i trwa do odwołania.

Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2 Zasady udziału w programie lojalnościowym

 1. Udział w programie lojalnościowym jest dobrowolny.

 2. Wzięcie udziału w programie lojalnościowym wymaga od Uczestnika założenia Konta w Sklepie Internetowym.

 3. Uczestnik dokonując rejestracji Konta w Sklepie internetowym na zasadach określonych w jego Regulaminie jednocześnie może wyrazić zgodę na zarejestrowanie się w programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.

 4. Uczestnik, po wyrażeniu zgody na rejestrację w programie lojalnościowym, z chwilą rejestracji w Sklepie internetowym, otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, w którym wskazana jest liczba Punktów przysługująca Uczestnikowi.

§ 3 Punkty

 1. Uczestnicy nabywając Produkty otrzymują Punkty.

 2. Za każde wydane 5 zł Uczestnik otrzymuje 10 Punktów, o łącznej wartości 10 groszy.

 3. Punkty są przydzielane Uczestnikom wyłącznie od ceny kupionych Produktów, z wyłączeniem ewentualnych kosztów przesyłki lub innych kosztów.

 4. Uzyskane punkty można wykorzystać bezterminowo.

 5. Uczestnik może otrzymać Punkty wyłącznie poprzez zakupy dokonywane za pomocą Sklepu internetowego.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości otrzymania Punktów w ramach akcji promocyjnych prowadzonych przez Organizatora. Wówczas informacja o braku naliczania Punktów zostanie zamieszczona przez Organizatora w widocznym miejscu na stronie Sklepu internetowego.

§ 4 Wykorzystywanie Punktów

 1. Zebrane Punkty Uczestnik może wymienić na Produkty, po uzyskaniu odpowiedniej ich ilości, zgodnie z przeliczeniem, o którym mowa w podpunkcie Punkty pkt. 2.

 2. W przypadku dokonania skutecznego i zgodnego z prawem zwrotu Produktu nabytego w Sklepie internetowym za Punkty, wykorzystane Punkty zostaną zwrócone na konta klienta zwracającego Produkt.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Uzupełnieniem niniejszego Regulaminu jest regulamin Sklepu internetowego.

 2. W sprawach nieuregulowanych powyższymi regulaminami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium